Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden:
Maandag tot en met vrijdag:
's Morgens van 08.40 tot 12.00 uur
's Middags van 13.05 tot 15.15 uur

Woensdag van 08.40 tot 12.15 uur

's Morgens om 08.30 uur en 's middags om 13.00 uur
gaan de deuren open.


 

Vakantierooster 2017-2018

 

Vakantierooster 2018-2019

 


 

Vrij voor de hele schoolOnderbouw vrije dagenGymnastiek tijden