Activiteitenkalender

 

Vandaag is het: zaterdag 20 oktober 2018

                                                 Activiteitenkalender 2017-2018  

 

21 augustus 2017

Eerste schooldag

30 augustus

Informatieavond groep 8

4 t/m 6 september

Kamp groep 8

5 september

Informatieavond groep 1-2-3 en 6a

6 september

Informatieavond groep 4-5

7 september

Informatieavond groep 6b en 6c  en 7

18 september

 Fietskeuring groep 4 t/m 8

21 en 26 september

Ontwikkelgesprekken groep 3 t/m 8

22 september

Kleutergroepen vrij

27 t/m 29 september

Fotograaf

2 oktober

Studiedag; kinderen vrij

5 oktober

Staking; kinderen vrij

4 oktober

Ouderavond Mediawijsheid

4 t/m 15 oktober

Kinderboekenweek; Gruwelijk eng!

4 en  6 oktober

Boekenmarkt op Het Lint

16 t/m 20 oktober

Herfstvakantie

31 okt. en 2 nov.

Kunstproject groep 5 en 6

10 november

Kleutergroepen vrij

22 november

Studiedag; kinderen vrij

1 december

Groep 1 t/m 4 vrije dag

4 december

Sinterklaas ONP

5 december

Sinterklaas Het Lint

7 en 11 december

Tafeltjesavonden kleuters

20 december

Kerstdiner

22 december

Kerstviering 12.00 vrij

25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018

Kerstvakantie

10 januari 2018

Scholenmarkt

26 januari

Kleutergroepen vrij

6 februari

Studiemiddag vanaf 12.00

9 februari

Eerste rapport en Carnavalmiddag

15 en 20 februari

Tafeltjesavond 3-7 /8 adviesgesprekken

16 februari

Groep 1 t/m 4 vrije dag

21 februari

Groep 8 adviesgesprekken

22 februari

Kunstproject groep 1/2 Dansvoorstelling

26 febr. t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

10 maart

Open dag

23 maart

Kleutergroepen vrij

30 maart

Goede vrijdag; vrij

2 april

Tweede paasdag; vrij

13 april

Studiedag; kinderen vrij

17 t/m 19 april

Eindtoets groep 8

20 april

Schoolreisje

27 april t/m 11 mei

Meivakantie

15 mei

Voorstelling gr 7 en 8 Naaldwijk

18 mei

Sportdag groep 5 t/m 8

21 mei

Tweede pinksterdag; vrij

23 mei

Sportdag groep 1 t/m 4

25 mei

Kleutergroepen vrij

30 mei

Studiedag; kinderen vrij

31 mei en 4 juni

Tafeltjesavonden kleuters

12 juni

Verteltheater groep 3 en 4

12 t/m 14 juni

Groep 8 naar de Tweede Kamer

21 juni

Studiemiddag vanaf 12.00

22 juni

Groep 1 t/m 4 vrije dag

3 t/m 5 juli

Afscheidsavonden groepen 8

6 juli

Tweede rapport

9 juli

Sportmiddag groep 8

13 juli

12.00 vrij

14 juli t/m 24 aug.

Zomervakantie